Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 5

  • Utgave 3-4

   • lockedHva er foreldelse?

    av
    • Trygve Bergsåker
    s. 351 - 442Lesetid ca. 1 time og 45 minutter
   • lockedOm de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret –– længerevarende kontrakter som forskningsfelt

    av
    • Ole Hansen
    s. 443 - 477Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedForbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt

    av
    • Erik Monsen
    s. 478 - 522Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedAdgangen til å supplere foreldelsesloven med ulovfestede passivitetsregler

    av
    • Miriam Skag
    s. 523 - 564Lesetid ca. 50 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBorgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech: Tinglysing, Lov om tinglysing 7. Juni 1935 nr. 2 med kommentarer

    avs. 561 - 562Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMårten Schultz: Adekvansläran

    avs. 562 - 572Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBjørn Henning Østenstad: Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke

    av
    • Aslak Syse
    s. 572 - 577Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjon

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 582 - 600Lesetid ca. 21 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980