Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør:
Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 5

  • Utgave 3-4

   • lockedHva er foreldelse?

    av
    • Trygve Bergsåker
    s. 351 - 442Lesetid ca. 1 time og 45 minutter
   • lockedOm de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret –– længerevarende kontrakter som forskningsfelt

    av
    • Ole Hansen
    s. 443 - 477Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedForbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt

    av
    • Erik Monsen
    s. 478 - 522Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedAdgangen til å supplere foreldelsesloven med ulovfestede passivitetsregler

    av
    • Miriam Skag
    s. 523 - 564Lesetid ca. 50 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBorgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech: Tinglysing, Lov om tinglysing 7. Juni 1935 nr. 2 med kommentarer

    avs. 561 - 562Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMårten Schultz: Adekvansläran

    avs. 562 - 572Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBjørn Henning Østenstad: Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke

    av
    • Aslak Syse
    s. 572 - 577Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjon

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 582 - 600Lesetid ca. 21 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002