Boken gir en oversikt over arbeidsrettens kollektive del og er en generell fremstilling basert på Arbeidsrettens praksis og et utvalg av sentrale tariffavtaler.

Emner som tariffavtalebegrepet, tolkning av tariffavtaler, forhandlingsretten, vilkår for bruk av arbeidskamp og Arbeidsrettens organisasjon og kompetanse er sentrale i boken, men også den alminnelige rettslige rammen for tariffavtalene drøftes, med særlig vekt på EØS-avtalens betydning. Det gis i tillegg en oversikt over folkerettens betydning for den kollektive arbeidsretten. Du vil også finne opplysninger om forfatterne, litteraturliste, doms-, lov- og stikkordregister.