Marit B. Frogner

Marit B. Frogner

Lagdommer i Borgarting lagmannsrett.
Cand.jur. 1991.

Frogner har bred erfaring fra arbeidsretten både som advokat og dommer.

Hun ble cand.jur. i 1991. Før den tid var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Hun arbeidet deretter som advokatfullmektig i LO og i advokatfirmaet Evensen & Co i Singapore. Fra september 1999 til desember 2010 var Frogner advokat og senioradvokat i Wiersholm advokatfirma, hvor hun hovedsakelig jobbet med arbeidsrett. Hun ble deretter dommer i Arbeidsretten. Frogner var i Arbeidsretten frem til hun ble utnevnt til lagdommer i Borgarting lagmannsrett i 2018.

I tillegg til sin stilling som dommer har Frogner siden 2016 vært høyskolelektor II ved Handelshøyskolen BI. Hun holder foredrag og underviser i arbeidsrettslige emner, og er sensor og veileder for masterstudenter ved Universitetet i Oslo og i Bergen. Frogner er medlem av Den europeiske sosialrettskomiteen (European Committee of Social Rights - ECSR) for perioden 2015–2020.

Sammen med en gruppe nåværende og tidligere ansatte i Wiersholm har hun utgitt boken Omstilling og nedbemanning (3. utg. 2016), om de rettslige og praktiske spørsmålene som oppstår ved omlegging av en virksomhet. Frogner er også bidragsyter med lovkommentarer til Arbeidsrett.no og medforfatter av Arbeidsmiljøloven med kommentarer (2017). Frogner er redaksjonssekretær i tidsskriftet Arbeidsrett.

Bøker av Marit B. Frogner

Les mer her

Kilder

  • Gisle, Jon, «Arbeidsretten», Store norske leksikon, 4. mars 2015 (lest 23. juni 2017).

Fagbøker

Artikler