Obligasjons­rett

Obligasjons­rett

2. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Obligasjonsretten er læren om skyldforhold, særlig skyldforhold som har sitt grunnlag i kontrakt.

Som disiplin favner obligasjonsretten vidt, og spenner over vidt ulike rettsforhold; fra studentens husleiekontrakt til offshorekontrakter i milliardklassen. Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett har siden førsteutgaven i 2003 etablert seg som det sentrale referanseverk på obligasjonsrettens område.

Boken viderefører og utvikler tradisjonen fra Per Augdahls klassiker, Den norske obligasjonsretts almindelige del. Forfatteren sammenfatter obligasjonsrettens overordnede prinsipper, og hans omfattende kunnskaper og rike praktiske erfaring gir boken en unik kvalitet. Utviklingen av internasjonale kontraktsrettsprinsipper, som har revitalisert obligasjonsretten som rettslig disiplin, er viet stor plass i boken. Obligasjonsrett trekker på et omfattende kildemateriale, norsk og internasjonalt.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2011
 • ISBN:
  9788215017761
 • Sider:
  968
 • Utgave:
  2. utgave

Andre utgaver av denne boken