Tings­rett

Tings­rett

7. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

TINGSRETT beskriver reglene om retten til å råde over fysiske ting. Bokens første del omfatter især ene- og sameierett til fast eiendom, herunder reglene om grenser og andre nabospørsmål. Viktige rettighetstyper som tomtefeste og servitutter er gitt bred omtale. Videre er det kapitler om allemannsrett og allmenningsrett, og om offentlig kontroll med fast eiendom. Andre del gjelder tredjepersonkonflikter vedrørende fast eiendom, løsøre og fordringer: Når er for eksempel kjøper beskyttet mot konkurrerende erverv (dobbeltsalg mv.) eller kreditorbeslag?

Siden forrige utgave kom i 2007 har vi fått en rekke lovendringer og også viktige dommer som har nødvendiggjort betydelige omskrivninger. Samtidig er teksten kritisk gjennomgått.

Det er knyttet kontrollspørsmål til hvert kapittel, og til slutt i boken er det inntatt eksempler til belysning av reglene om oppmålingsforretninger og tinglysing.

Andre utgaver av denne boken