Bjørn Jacobsen

Bjørn Jacobsen

Partner i Svensson Nøkleby Advokatfirma.
Cand.jur. 2002.

Jacobsen har særlig kompetanse innenfor arbeidsrett, tvisteløsning og prosedyre

Som student var Jacobsen vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett og skrev avhandling om konkurranseklausuler i arbeidsforhold. Han fant med andre ord tidlig sin retning. Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2002 og fikk jobb i Wiersholm like etter. Jacobsen fikk advokatbevilgningen i 2004.

I 2006 flyttet han til Valdres og tilbrakte et år som assistentdommer i Valdres tingrett. Jacobsen vendte så tilbake til Oslo og Wiersholm som Senior Associate (2007–2009). I 2009 til 2011 jobbet han som advokat i NHO Services før han ble Partner i Brækhus Advokatfirma. Her var han frem til 2018, da han gikk inn i ny stilling som partner i Svensson Nøkleby Advokatfirma.

Jacobsen er medlem av den Norske Advokatforening og Norsk Arbeidsrettslig Forening.

Bøker av Bjørn Jacobsen

Fagbøker