Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller

Advokat.
Cand.jur. 1979.

Christian Fr. Wyller er født i 1948 og ble cand.jur. i 1979. Han har tidligere vært stipendiat og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, dommerfullmektig i Nordhordland, konstituert lagdommer i Gulating og advokat. Fra 1994 til 2007 var han den siste sorenskriver i Ryfylke, og frem til 2018 var han såkalt ressursdommer med kontortilknytning til Jæren tingrett. Fra 2019 er han advokat i Stavanger.

I 2015-2016 var Wyller formann i Finansklagenemnda, avdeling Eierskifte. Han har også vært voldgiftsdommer i en rekke større saker om kontrakter og fast eiendom.

Wyller har utgitt bøkene Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag (1979), Kjøpsretten i et nøtteskall (3. utg. 1997), Boligrett (5. utg. 2009), Borettslovene med kommentarer (sammen med Kåre Lilleholt, 2. utg. 2018) og Eierseksjonsloven. Lovkommentar (2020). Merknader og kommentarer kan sendes post@wyller.no.

Bøker av Christian Fr. Wyller

  • Wyller, Christian Fr., Eierseksjonsloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2020.
  • Wyller, Christian Fr., Boligrett, 5. utg., Wyller 2009.
  • Hagen, Ørnulf, Kåre Lilleholt, og Cristian Fr. Wyller, Eierseksjonsloven. Kommentarutgave, 2. utg., Universitetsforlaget 2008.
  • Lilleholt, Kåre, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs, Borettslovkommentaren. Lov om bustadbyggjelag av 6. juni 2003, Wyller 2006.
  • Wyller, Cristian F., Kjøpsretten i et nøtteskall, 3. utg., Wyller 1997.
  • Wyller, Christian F., Lov om husleie 16. juni 1939 nr. 6, Karnovs forlag 1995.
  • Wyller, Cristian F., Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag, Universitetsforlaget 1979.
  • Krüger, Kai og Christian F. Wyller, Boligrett, Universitetsforlaget 1978.

Fagbøker

Artikler