Christian Fr. Wyller

Sorenskrivar h.v.
Cand.jur. 1979.

Wyller er født i Stavanger i 1948 og ble cand.jur. i 1979. Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, privatpraktiserende advokat, konstituert lagdommer og sorenskriver i Ryfylke. Han har utgitt en rekke bøker i boligrett og kontraktsrett, var leder av Eierseksjonsutvalget i 2014 og leder av Finansklagenemnda, Eierskifte i 2015–2016. Han har også en omfattende praksis som voldgiftsdommer.

Bøker av Christian Fr. Wyller

  • Wyller, Christian Fr., Eierseksjonsloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2020.
  • Wyller, Christian Fr., Boligrett, 5. utg. Wyller 2009.
  • Hagen, Ørnulf, Kåre Lilleholt, og Cristian Fr. Wyller, Eierseksjonsloven. Kommentarutgave, 2. utg. Universitetsforlaget 2008.
  • Lilleholt, Kåre, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs, Borettslovkommentaren. Lov om bustadbyggjelag av 6. juni 2003, Wyller 2006.
  • Wyller, Cristian F., Kjøpsretten i et nøtteskall, 3. utgave, Wyller 1997.
  • Wyller, Christian F., Lov om husleie 16. juni 1939 nr. 6, Karnovs forlag 1995.
  • Wyller, Cristian F., Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag, Universitetsforlaget 1979.
  • Krüger, Kai og Christian F. Wyller, Boligrett, Universitetsforlaget 1978.

Fagbøker

Artikler