Hilde Mæhlum Bjerkestuen

Hilde Mæhlum Bjerkestuen

Rådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.
Master i rettsvitenskap 2014.

Hilde Mæhlum Bjerkestuen er født i 1988. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2014. Det siste året på studiet var hun ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, hvor hun var tilknyttet et internasjonalt forskningsprosjekt ledet av Frederik Zimmer. Masteravhandlingen «Tax holidays in a BEPS perspective» ble publisert i artikkelform i det internasjonale tidsskriftet Intertax.

Etter studiet begynte hun som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen AS i 2014. Etter to år som dommerfullmektig ved Gjøvik tingrett i 2017–2018, vendte hun tilbake til Thommessen som fast advokat i 2019. I Thommessen jobbet hun hovedsakelig med norsk og internasjonal skatterett. I 2021 begynte hun som rådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Bøker av Hilde Bjerkestuen

Skaar, Arvid Aage (red.) m.fl., Skatteloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2022.

Les mer

Bjerkestuen, Hilde og Hans Georg Wille, «Tax Holidays in a BEPS-Perspective», Intertax, 2015 s. 106–120.

Fagbøker