Joachim M. Bjerke

Joachim M. Bjerke

Partner i Advokatfirmaet BAHR.
Cand.jur. 1996.

Bjerke har arbeidet med både nasjonal og internasjonal skatterett i en årrekke.

Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1996. Etter studiene begynte han å jobbe som advokatfullmektig og senere advokat i Advokatfirmaet Thommessen (1997–1999). I 1999–2000 tok han International Tax Program ved Harvard University. Samme året ble Bjerke ansatt som fast advokat i BAHR . I 2003 ble han partner i firmaet. Bjerke har arbeidet med både nasjonal og internasjonal skatterett i en årrekke og har prosedert flere viktige saker på området. Bjerke bisto blant annet Stena Drilling Ltd. i en rettssak om fast driftssted i Norge og gevinstbeskatning av rigg. Han har også bistått en rekke selskaper i ulike internprissaker, både i klagesaker for skattemyndighetene og i tvistesaker for domstolene. Bistanden omfatter en lang rekke spørsmål, herunder blant annet konserntjenester, forsikring, renter og garantier. Siden 2006 har han vært leder av BAHRs skatteavdeling.

Han var medlem av Skatteutvalget (Scheel-utvalget). Dette var en ekspertgruppe på åtte personer som utarbeidet forslaget som ligger til grunn for den siste skattereformen, beskrevet i NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Bjerke er en ofte benyttet foredragsholder innen ulike skatterettslige temaer, og han underviser regelmessig på BIs masterstudie i skatte- og avgiftsrett. Sammen med sine kolleger i BA-HR, med Frederik Zimmer som redaktør, har Bjerke bidratt til Bedrift, selskap og skatt i flere utgaver, senest i den 6. utgaven som ble utgitt i 2014. Han har også skrevet artikkelen «Internprising og konsekvensendringer» i festskriftet til Frederik Zimmer.

Bøker av Joachim M. Bjerke

  • Bjerke, Joachim M., Internprising. Skattemessig prising av transaksjoner mellom tilknyttede parter, en historisk og komparativ fremstilling, Tano Aschehoug 1997.
  • Zimmer, Frederik (red.) og Advokatfirmaet BA-HR , Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, 6. utg. Universitetsforlaget 2014.

Les mer her

Fagbøker