Elin Sarai

Elin Sarai

Førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole
Ph.D. 2010

Elin Sarai er ekspert på skatterett. Hun har kombinert en lang karriere som forretningsadvokat med forskning, undervisning og mangfoldsarbeid.

Elin Sarai ble cand.jur. i 1995. Etter studiet begynte hun som advokatfullmektig i PwC, hvor hun etter hvert ble ansatt som advokat. Hun trådte inn som partner i PwC i 2010. Som leder og fagansvarlig for internasjonal skatt og HR-seksjonen i PwC jobbet hun særlig med skatterett, internasjonal skatt, arbeidsrett og GDPR. Fra 2018 til 2020 var hun advokat og partner i EY Advokatfirma, hvor hun ledet Business Tax Services i Bergen. Ved siden av karrieren som forretningsadvokat har hun fra 2003 vært tilknyttet Universitetet i Bergen, først som universitetslektor og fra 2005 som doktorgradsstipendiat. I 2011 forsvarte hun avhandlingen «Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold», som året etter ble utgitt i bokform. Fra 2020 har hun vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges handelshøyskole. Fra 2011 har hun også vært førsteamanuensis II i skatterett ved Universitetet i Bergen, hvor hun underviser i skatterett for spesialfagsstudenter.

Ved siden av karrieren innen forretningsjuss og akademia har hun hatt ulike verv. Fra 1996 til 2000 ledet hun Advokatforeningens advokatfullmektiggruppe. Fra 2020 er hun styremedlem i Inventura, et konsulentselskap innen innkjøpsdrevne verdikjeder. I 2020 ble hun også oppnevnt av Kulturdepartementet som styremedlem i Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien. Sarai har et særlig engasjement for mangfold og de svakere stilte i samfunnet. Fra 2014 til januar 2020 var hun medlem og deretter leder for Ressursgruppe mangfold og inkludering i Bergen næringsråd. På spørsmål om hva som engasjerer henne særlig innenfor jussen, svarer hun at hun har stor respekt for at professor Jan F. Bernt bruker sin posisjon til å tale de svakes sak, samt stor respekt for professor Frederik Zimmer for hans faglige kvalifikasjoner.

Bøker av Elin Sarai

Sarai, Elin, «Kommentarer til folketrygdlovens finansierings- og saksbehandlingskapitler» og «Kommentarer til folketrygdfondloven» i Norsk Lovkommentar, Bårdsen, Arnfinn (red.) m.fl., Gyldendal Rettsdata 2020.

Narvland, Runar (red.) m.fl., Folketrygdloven med kommentarer, Gyldendal 2019.

Sarai, Elin, Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold, Gyldendal 2012.

Les mer

Sarai, Elin, «Rettssikkerhet i lignings- og avgiftsbehandlingen», i Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer, Bettina Banoun (red.) m.fl., Universitetsforlaget 2014.

Fagbøker

Artikler