Frode Talmo

Frode Talmo

Talmo har betydelig erfaring innen skatte- og avgiftsrett samt selskapsrett.

Frode Talmo ble siviløkonom ved Handelshøgskolen i Bodø i 1989. Året etter tok han en Lizentiat-grad i internasjonal økonomi ved Universität Mannheim. Talmo var konsulent i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond fra 1991 til 1992, før han begynte på jusstudiet ved Universitetet i Oslo. Etter juridisk embetseksamen i 1995 ble han ansatt i skattelovavdelingen i Finansdepartementet. Fra 1999 til 2001 var Talmo advokatfullmektig og advokat i BAHR. Han tilbragte et år som dommerfullmektig i Oslo skifterett og byskriverembete før han vendte tilbake til BAHR som senioradvokat fra 2002 til 2003. Fra 2003 var han seniorrådgiver/lovrådgiver i skattelovavdelingen i Finansdepartementet. I skattereformen var han særlig involvert i innføringen av den norske fritaksmetoden for beskatning av aksjeinntekter. Fra 2005 til 2019 var Talmo partner i BAHR, og i 2014 fikk han møterett for Høyesterett. Deretter var han ansatt som advokat i BAHR. Fra 2021 er han medlem av Skatteklagenemda.

Talmo har vært bidragsyter i 6. og 7. utgave av Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, et samarbeid mellom Frederik Zimmer og BAHR. Talmo er forfatter og medforfatter av flere artikler innenfor skatterett, blant annet vedrørende skipsfartsbeskatning og beskatning av aksjer.

Bøker av Frode Talmo

Zimmer, Frederik (red.), Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, 7. utgave, Universitetsforlaget 2019.

Zimmer, Frederik (red.), Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, 6. utgave, Universitetsforlaget 2014.

Kilder: https://bahr.no/people/frode-talmo-en (lest 19.03.21)

Fagbøker

Artikler