Johnny Johansen

Johnny Johansen

Partner og styreleder i Advokatfirmaet Haavind.
Cand.jur. 1994.

Johansen jobber særlig med tvisteløsning og kontraktsrett, med fokus på landbasert entreprise og offshore fabrikasjon.

Han ble cand.jur. ved Universitetet i Tromsø i 1994. Her fikk han jobb som amanuensis like etter eksamen, hvor han blant annet underviste innen kontraktsrett og prosess. I 1996 til 1997 var Johansen dommerfullmektig i Nord-Troms tingrett i Tromsø. Han begynte å jobbe hos Regjeringsadvokaten i 1997, og fikk møterett for Høyesterett i 2001.

Fra 2002 har Johansen jobbet i Advokatfirmaet Haavind, hvor han i dag er partner og styreleder. Johansen er i tillegg voldgiftsdommer i kontraktrettstvister.

Johansen er medlem av Advokatforeningens fagutvalg for kontraktsrett og benyttes regelmessig som foredragsholder.

Bøker av Johnny Johansen

  • Nordtvedt, Henning mfl., NS 8407. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2013.
  • Kolrud, Helge Jakob mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2004.

Les mer her

Fagbøker

Artikler