Olav Bergsaker

Olav Bergsaker

Partner i Advokatfirmaet Haavind.
Cand.jur. 1979.

Bergsaker ble cand.jur. i 1979 ved Universitetet i Oslo. Han fikk jobb rett ut fra skolebenken hos Kommunal- og arbeidsdepartementet, hvor han ble frem til 1983. Så fulgte to lærerike år som dommerfullmektig i Skien og Porsgrunn byrett (1984-1985). I 1985 begynte Bergsaker i ny jobb i det som den gang het Vislie, Ødegaard & Kolrud, nå Haavind. Her har han vært siden, fra 1990 som partner. Bergsaker har spesialisert seg innen entreprise og leveranse- og fabrikasjonskontrakter. Han har møterett for Høyesterett siden 1994.

Bøker

  • Nordtvedt, Henning mfl., NS 8407. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2013.
  • Kolrud, Helge Jakob mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2004.

Fagbøker