Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen

Konsulent og forsker
Cand.jur. 1993.

Høstmælingen har ekspertise innen menneskerettigheter og folkerett. Han har lang erfaring med rådgivning og formidling knyttet til internasjonalt samarbeid.

Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1993, før han var dommerfullmektig ved Sørumsand sorenskriverkontor fra 1993 til 1995. Siden fulgte stillingen som kontorsjef ved Norsk senter for menneskerettigheter (1995–1998). Høstmælingen var redaktør for stortingsmelding om menneskerettigheter i 1998 og 1999 (St.meld. nr. 21 1999–2000 Menneskeverd i sentrum – Handlingsplan for menneskerettigheter). I 2003 var han forsker II ved Norsk senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Fra 2007 til 2009 var Høstmælingen leder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Etter en periode som assosiert partner i advokatfirmaet Bull & Co etablerte han International Law and Policy Institute (ILPI) i 2009 sammen med Gro Nystuen og Kjetil Tronvoll. ILPI var et uavhengig rådgivningsselskap som bisto prosjekter over hele verden med forskning, strategisk rådgivning, analyser og undervisning.

Han har skrevet og redigert et vidt spekter av bøker og artikler knyttet til internasjonal rett, internasjonale menneskerettigheter og næringslivets samfunnsansvar.

Høstmælingen var vitenskapelig assistent for Torkel Opsahl mot slutten av studiene, og det var Opsahl som tente hans interesse for menneskerettigheter. Etter Opsahls bortgang redigerte han tre bind av Opsahls etterlatte skrifter (Statsmakt og menneskerett bind 1 og 2, og Law and Equality). Bøkene Internasjonale menneskerettigheter og Hva er menneskerettigheter? er inspirert av Opsahls arbeider.

Gjennom sin karriære har Høstmælingen særlig jobbet med spørsmål om ytringsfrihet, privatliv, tros- og livssynsfrihet og andre sivile og politiske rettigheter, i tillegg til barns rettigheter. De siste årene har han spesialisert seg på næringsliv og menneskerettigheter. Han har deltatt i samfunnsdebatten gjennom særlig Aftenposten, Dagbladet og NRK, og han har holdt kurs og foredrag for myndigheter, sivilsamfunnsorganisasjoner, læresteder og næringslivet.

Bøker av Njål Høstmælingen

Fagbøker

Artikler