Tarjei Thorkildsen

Tarjei Thorkildsen

Partner i Advokatfirmaet BAHR.
Cand.jur. 1989.

Thorkildsen arbeider innen hele det arbeidsrettslige området, både med kollektive og individuelle forhold samt pensjon, insentivstrukturer og offentlige ytelser.

Han ble cand.jur. i 1989 ved Universitetet i Oslo. Fra 1990 til 1998 jobbet han for Regjeringsadvokaten. I 1992 var han også dommer i Drammen tingrett, og han tok en Master of Law ved Cambridge University i 1994. Han fikk møterett for Høyesterett i 1997. I 1998 ledet Thorkildsen et utvalg som la frem forslag til lovbestemmelser om utdanningspermisjon, og han har gjennom årene deltatt i ulike faglige fora som fagutvalget for arbeidsrett i Juristenes Utdanningssenter og Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Thorkildsen har vært partner i BA-HR siden 2003 og er i dag leder av firmaets arbeidsrettsgruppe.

Thorkildsen er medforfatter av Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave, 3.utg. (2018), sammen med Jan Fougner, Lars Holo og Tron L. Sundet. Han er også redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.

Bøker av Tarjei Thorkildsen

  • Fougner, Jan mfl., Arbeidsmiljøloven. Lovkommentar, 3. utg. Universitetsforlaget 2018.
  • Thorkildsen, Tarjei, Annen arbeidskamp enn streik og lockout: en undersøkelse av fredspliktens rekkevidde ved annen arbeidskamp enn streik og lockout, Institutt for offentlig rett 1990.

Fagbøker

Artikler