Innsikt

Juss er hot på Arendalsuka

Juss er hot på Arendalsuka

JUSS OG POLITIKK: Det blir mye juss og mange advokater på årets debattfestival Arendalsuka. Både Hjort, Thommesen, Deloitte, KPMG Law, Kripos, konfliktrådet, justisministeren, politidirektøren, høyesterettsdommere og Sivilombudsmannen er til stede. Tirsdag er tydeligvis den store «advokatdagen».

Foto: Arendalsuka/M. Hauglid.

Lesetid ca. 4 minutter

De store advokatkontorene og justispolitikk inntar Arendalsuka i år. To store debatter om etterretningsloven og gjengkriminalitet dominerer «politikernes sommerleir». Dessuten betaler advokater og foreninger for å diskutere alt fra hvitvasking til eiendomsskatt og netthets. Her er en guide til årets juss på Arendalsuka, både for deltakere og for deg som vil strømme de beste debattene.

«Kampen mot kjeltringene», «å snoke i journalene», «å bryte torturforbudet» og «å lovregulere netthets» – titlene på årets juridiske debatter på Arendalsuka bør alene være nok til å løfte øyelokkene på mang en nysgjerrig jurist. Ikke minst gjelder det Advokatforeningens rollespill «Dommer for en dag». Her spiller høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, statsadvokat Tomasz Edsberg, forsvarsadvokat Mette Yvonne-Larsen og generalsekretær Merete Smith i en fiktiv rettssak om hvorvidt en mann har ytret seg hatefullt mot en kvinne i sosiale medier. Deltakerne må selv ta stilling til om han er skyldig, og i så fall hvor lang straffen blir.

Årets store rettsdebatter

Mest sentralt under debattfesten står likevel de to store justispolitiske debattene: debatten om ny lov om etterretningstjenesten og debatten om gjengkriminalitet.

Den første finner sted torsdag på Arendal kino, den andre på Arendal rådhus. Debatten om e-lov er i regi av Norges institusjon for menneskerettigheter, med Anine Kierulf som debattleder. E-loven har nylig vært på høring fra Forsvarsdepartementet. For å diskutere den kommer blant andre Datatilsyn-direktør Bjørn Erik Thon, Lysne II-utvalgsleder Olav Lysne og Alexander Ottosson, jurist i den svenske organisasjonen Centrum för rättvisa.

For å diskutere gjengkriminalitet kommer politidirektør Benedikte Bjørnland, riksadvokat Tor-Aksel Busch og justisminister Jøran Kallmyr. I panelet sitter også justispolitiker Lene Vågslid, Politiforbund-sjef Sigve Bolstad og Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Begge debattene kan ses på strømming.

Arendalsuka har aldri vært større

Årets Arendalsuke blir den største noensinne siden oppstarten i 2012. Det er ventet hele 75 000–85 000 besøkende ifølge Arendalsukas koordinator, Tone Skindlo Taraldsen.

– Det er over tusen aktører og 1238 arrangementer i år. Vi har fullt med stands i Politisk gate og likevel mange på venteliste, sier hun til Juridika Innsikt.

Det blir også flere store telt i sentrum i år som fungerer som scener, og til sammen 114 arrangementsplasser. Taraldsen noterer at det er enda flere jussaktører enn før, og tror at økningen skyldes veksten i selve arrangementet.

Tirsdag er den store advokatdagen

Flere av de store advokatfirmaene inntar brygger, torg og telt i Arendal denne uken.

Tirsdag er likevel den store advokatdagen. Da har Thommesen leid DN-teltet for å la partnerne Jens Naas-Bibow og Espen Werring snakke om de kraftkrevende datasentrene under overskriften «Digitalisering som klimatrussel». KPMG Law tar opp GDPR i byggebransjen på et arrangement med tittelen «Ingen skam å snu». Deloitte leier Torvgata 7 for å spørre hvorfor vi er naive om hvitvasking i Norden, og hvorfor advokatene ikke vil varsle. Panelet består blant andre av hvitvaskingssjef i Økokrim Håvard Kampen, hvitvaskingssjef i DNB Roar Østby, advokat Erling Grimstad (Erling Grimstad AS), Deloitte-partner Marianne Reikvam og Advokatforeningens Merete Smith.

Juss er hot på Arendalsuka

KOMMER TIL ARENDAL: Bettina Banoun (avlyst), Claude A. Lenth, Håvard Kampen, Benedikte Bjørnland, Jens Naas-Bibow, Tor-Aksel Busch og Merete Smith.

Foto: Wiersholm, Hjort, Gorm K. Gaare/EUP-BERLIN, Anita Andersen/DSB, Thommesen, Riksadvokaten og Advokatforeningen.

Vil regulere tortur, netthets, nakenbilder og våpeneksport

Arendalsuka er den norske kopien av det svenske arrangementet Almdalsuka. Alle som har vært der, vet at byen blir en tumleplass for hele Forenings-Norge og alle landets lobbyister. Her kommer alle som vil endre en lov eller ha en ny. Amnesty spør for eksempel på mandag om netthets bør reguleres ved lov. Kirkens Nødhjelp spør om vi har juridisk ansvar for norsk våpeneksport.

Juristforbundet spør dessuten om det er lov å snoke i journaler og om det er lov å publisere bilder av egne barn på nett (her svarer Claude A. Lenth fra Hjort). Kripos tar imidlertid en mindre hyggelig variant av temaet og diskuterer om nakenbilder og nettvett for – og med – ungdom. Også offentlige etater er tilstede. Sivilombudsmannen tar opp om Norge bryter torturforbudet med isolasjon i fengsler. Politidirektoratet og Skatteetaten hvordan bank-ID og ID-forvaltningen står seg mot kriminalitet. Datatilsynet har flere arrangementer, blant annet «Datakappløp i helsesektoren – hva slags utfordringer for personvernet» på Ferjekaia torsdag, der tilsynsdirektør Bjørn Erik Thon møter blant andre helsestatssekretær Maria J. Bjerke og e-helsedirektoratsdirektør Christine Bergland. I «Fremtidens digitale borgere» på Lille Andevinge onsdag møter han barneombud Inga Bejer Engh og datatilsynsjurist Oda Lauvset til debatt om barns personopplysninger. Kriminalomsorgsdirektoratet og konfliktrådene hva vi gjør med ungdomskriminalitet.

Med andre ord blir det justispolitikk på høygir.

Følg oss