Innsikt

Dømmekraft og drømmekraft

 • Carsten Smith 9: Er Høyesterett politisk?

  Carsten Smith 9: Er Høyesterett politisk?

  – Spørsmålet om Høyesteretts virke er juss eller politikk går som en rød tråd gjennom mitt juridiske liv. Jeg var med i debatten om dette allerede på 1960-tallet under titler som «Høyesterett – et politisk organ?» og det var det siste jeg skrev et notat om da jeg forlot mitt pensjonistkontor i Høyesterett i 2016, skriver Carsten Smith i sitt niende og siste kapittel av serien Dømmekraft og drømmekraft.

 • Carsten Smith – Juss con amore – mitt liv som jurist

  Carsten Smith – Juss con amore – mitt liv som jurist

  – På universitetet tok jeg til meg en devise fra studentene: «Juss con amore». Av kjærlighet og lyst til faget. Jeg vil gjerne se mitt yrkesliv som en oppdagelsesreise. Det er også mye juss i mitt livs største «amore», Lucy Smith (bildet), skriver tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i nest-siste og et mer privat kapittel av sin juridiske biografi.

 • Carsten Smith – Dømmekraft og drømmekraft kapittel 7: Høyesterett og Grunnloven

  Dømmekraft og drømmekraft, kapittel 7: Høyesterett og Grunnloven

  – Høyesterett har i Norge hatt, og fått, en spesiell rolle som vokter av Grunnloven. Det gjelder også prøvingsretten: rett og plikt til å prøve om Stortingets lovgivning er i samsvar med Grunnloven. 2010 ble merkeåret med tre store dommer om prøvingsretten – som ble grunnlovsfestet og nylig også utvidet, skriver tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.

 • Dømmekraft og drømmekraft 6: Årene i Høyesterett – Ikke lenger løs kanon på dekk

  Carsten Smith 6: – Jeg var ikke lenger løs kanon på dekk. Årene i Høyesterett

  – Nå var jeg ikke lenger en fri akademiker og løs kanon på dekk, skriver Carsten Smith om de viktige 11 årene han ledet Høyesterett fra 1990 til 2001. Omleggingen til prejudikat-domstol og innføring av internasjonale menneskerettigheter ble milepæler i Høyesteretts historie.

 • Carsten Smiths biografi 5 Kampen om Norges Bank på 1980-tallet

  Carsten Smiths biografi 5 : Kampen om Norges Bank på 1980-tallet

  Juridika Innsikt utgir i 2022 Carsten Smiths biografi i ni deler. I del 5 forteller Smith om kampen om Norges Bank på 1980-tallet. Carsten Smith satt i lovutvalget som ga Norge en politisk styrt sentralbank. En ny lov i 2019 ga banken selvstendighet, men kanskje kan historien kaste lys over dagens situasjon, skriver tidligere høyesterettsjustitiarius og jussprofessor Smith.

 • Carsten Smith: – Sjøsamene bør gå rettens vei

  Carsten Smith: – Sjøsamene bør gå rettens vei

  – De som ønsker å sikre sjøsamenes rett til å fiske i havet i Finnmark, bør, spesielt etter Fosen-dommen i 2021, prøve en sak for domstolen, skriver tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i et spesial-kapittel 4 av sin serie Drømmekraft og Dømmekraft.

 • Carsten Smith: Dømmekraft & Drømmekraft 3: Sameretten blir til

  Carsten Smiths dømme-og drømmekraft del 3: – Sameretten har vært det viktigste for meg

  – Når bunnlinjen skal skrives, tror jeg det viktigste jeg har utrettet gjelder samenes rett, skriver tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i sitt kapittel 3 av en juridisk biografi. Mannen mange kaller «samerettens far» forteller hva som skjedde i kulissene da Alta-aksjonen indirekte ble starten på både Sametinget, ny samerett og urfolks-paragraf i Grunnloven.

 • Carsten Smitsh biografi - Dømmekraft og Drømmekraft 2 : Menneskerettsrevolusjonen i norsk rett

  Dømmekraft og Drømmekraft 2 : Menneskerettsrevolusjonen i norsk rett

  KRONET MED SEIER: – Det var mitt mål at FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948 måtte bli gitt en førsteplass i min generasjon, skriver Carsten Smith i kapittel 2 av sin bok om sin tid i norsk rettsvitenskap. Memoarene omtaler blant annet Kjuus-dommen, OFS-dommen, Kvinnefengselsdommen og Menneskerettsloven av 1999. – Høyesterett åpnet en Pandoras eske, skriver han.

 • Carsten Smith – outsideren som reformerte Høyesterett

  Carsten Smith – outsideren som reformerte Høyesterett

  Juridika Innsikt publiserer i ni deler den juridiske biografien Dømmekraft og drømmekraft av tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith. Smith selv er snart 90 år og serien avslutter hans nesten 70 år lange forfatterskap. Carsten Smith er en av 1900-tallets mest markante skikkelser i norsk juss.

 • Dømmekraft og Drømmekraft 1 Høyesterett som prejudikatdomstol

  Dømmekraft og Drømmekraft 1 : Høyesterett som prejudikatdomstol

  FRA OUTSIDER-IDÉ TIL INSTITUSJON: Carsten Smith var høyesterettsjustitiarius fra 1991 til 2002. Han ble hentet fra jussprofessorenes rekker og frontet en da kontroversiell ide om å kutte antallet saker, og satse mer på prejudikater – prinsipielle saker. Det startet som en outsiders ide, forteller han i sin beretning om reformen på 1990-tallet. Serien kaster nytt lys over Høyesteretts historie.

Juridika Innsikt er et redaktørstyrt fagmagasin som følger rettskildene og juristhverdagen.

Juridika Innsikt publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale juridiske verktøy og bibliotek. Bak Juridika Innsikt står Universitetsforlagets jussredaksjon, utgiver av Norges sterkeste jusslitteraturportefølje.

Vi skriver selv ulike typer aktualitets- og magasinsaker rettet mot jurister, og vi får ledende jusseksperter til å kommentere viktige dommer og lovendringer. Vår ambisjon er å publisere artikler som går i dybden og holder deg à jour på ditt juridiske fagområde, og på den måten bidra til at du finner alt juridisk innhold du trenger på Juridika.

Med dine innspill kan vi gjøre Juridika Innsikt enda bedre. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og gode ideer som sendes til  post​@juridika.no.

 • Forlagssjef: Sturla Blanck Torkildsen