Kart og Plan

Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

Ansvarlig redaktør

Helen Elisabeth Elvestad, førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaksjonssekretær

Dziuginta Baraldsnes, høgskolelektor, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Fakultet for lærarudanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet

Redaksjonsråd

Redaksjonsrådsleder

Arve Leiknes, Instituttleder, Institutt for byggfag, Høgskolen på Vestlandet

Eiendomsfag/jordskifte

Øystein Jakob Bjerva, jordskifterettsleder, Akershus og Oslo jordskifterett

Leiv Bjarte Mjøs, professor, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

Tanja Skovsgaard, førsteamanuensis, Institut for Planlægning, Aalborg universitet

Per Kåre Sky, professor, Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Eiendomsøkonomi

Sølve Bærug, førsteamanuensis, Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arealplanlegging

Akkelies van Nes, professor, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Carolyn Ahmer, førsteamanuensis, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

Geomatikk og kartfag

Terje Midtbø, professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Trond Nordvik, førsteamanuensis, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

Juridisk

Sjur Dyrkolbotn, førsteamanuensis, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

Eivind Junker, postdoktor, Institutt for arkitektur og planlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ingrid Wang Larsen, universitetslektor, Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Anne Rogstad, seksjonssjef, juridisk seksjon, Norges vassdrags- og energidirektorat

Kontakt

E-post: helen.elvestad@nmbu.no

Til informasjon

Leiv Bjarte Mjøs overtar som ansvarlig redaktør fra 1. juli 2020. E-post: leiv.bjarte.mjos@hvl.no

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Ane Margrethe Lyng
    s. 239 - 240Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedPlanlegging for nærtur og folkehelse

    av
    • Terje Skjeggedal
    • Odd Inge Vistad
    • Kine Halvorsen Thorén
    s. 241 - 257Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedSmart Mobilities: A Gendered Perspective

    av
    • Tanu Priya Uteng
    s. 258 - 281Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedStrukturelle vilkår for medverking i kommunal planlegging og politikk under tre ulike styringssystem

    av
    • Roar Amdam
    s. 282 - 298Lesetid ca. 23 minutter
   • Debatt

    lockedNødvendighetskriteriene i plan- og bygningsloven §§ 12-7 og 17-3 tredje ledd – to nye tingrettsdommer om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

    av
    • Martin Lie Hauge
    s. 299 - 303Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1