Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

   • Leder

    lockedFra jury til meddomsrett

    avs. 385 - 386Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedRett til arv og uskifte for samboere

    av
    • Torstein Frantzen
    s. 387 - 405Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedKontinentalsokkelkrav i Polhavet: alminnelig havrett eller folkerett sui generis?

    av
    • Øystein Jensen
    s. 406 - 424Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedSkyldavgjørelse med eller uten begrunnelse

    av
    • Lars-Jonas Nygard
    s. 425 - 432Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedBruk av separate møter i rettsmekling

    avs. 433 - 437Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedTrening av vitner?

    av
    • Ingvald Falch
    s. 438 - 439Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBokanmeldelser

    avs. 440 - 448Lesetid ca. 14 minutter
  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962