Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

cover
 • 2019

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedArbeid med forenklet voldgift

    avs. 1 - 2Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedEierløs fast eiendom i våre dagers Norge?

    avs. 3 - 16Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedPasientskadeerstatningskrav og retten til avgjørelse innen rimelig tid etter EMK artikkel 6 nr. 1

    av
    • Cecilie Haukalid
    s. 17 - 37Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedOslo Chamber of Commerce (OCC): Institusjonell voldgift og mekling i Norge

    avs. 38 - 47Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedAnsvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 48 - 63Lesetid ca. 23 minutter
 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001