Nordisk politi­forskning

Nordisk politiforskning er et vitenskapelig tidsskrift som presenterer ny kunnskap og forskning innen politiforskning, politivitenskap og polisiær virksomhet (policing) i de nordiske landene.

Hovedformålet til tidsskriftet er å medvirke til utviklingen av fagfeltet politiforskning, samt spredningen av relevant forskning innen akademia, blant praktikere, ledere, i utdanningssystemet, myndighetene og media.

Tidsskriftet eies av Politihøgskolen og støttes økonomisk av Danske Politimyndigheter, Umeå Universitet, Uppsala Universitet og Linnéunivesitetet Växjö, i Sverige. Tidsskriftet utgis i samarbeid med Universitetsforlaget.

Nordisk politiforskning har åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett.

Tidsskriftet ønsker bidrag. Manus sendes inn via tidsskriftets ScholarOne-side.

Redaktører: Brita Bjørkelo, professor ved Politihøgskolen Mehdi Ghazinour, professor ved Umea Universitet Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, professor ved Universitetet i Oslo Nadja Kirchhoff Hestehave, Rigspolitiet, Danmark Vesa Muttilainen, Police University College, Tampere Finland

cover