Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedKan skattemyndighetene fritt bruke stjålet informasjon for å avdekke skatteunndragelser?

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 253 - 254Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedEr realitetsvilkåret i skatteloven § 10-64(1) b i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser?

    av
    • Magnus Helgesen
    s. 255 - 274Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedTykk kapitalisering

    av
    • Eivind Furuseth
    s. 275 - 292Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedHjemmelsspørsmål for avgiftskrav mot «brukere» av utenlandsregistrerte motorvogner

    av
    • Geir Norli
    s. 293 - 308Lesetid ca. 20 minutter
   • locked«Private» eiendeler i aksjeselskap

    avs. 309 - 342Lesetid ca. 40 minutter
   • Leder

    lockedErratum

    s. 343 - 343Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001