Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

  • Utgave 4-5

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • lockedBevisbedømmelse – uvitenskapelig magefølelse eller rasjonell helhetsvurdering?

    avs. 191 - 233Lesetid ca. 1 time
   • lockedSecond opinion om DNA-bevis –– økt rettssikkerhet eller usikkerhet?

    av
    • Johanne Yttri Dahl
    s. 234 - 252Lesetid ca. 30 minutter
   • Debatt

    lockedAvbrudd av foreldelsesfrist ved voldgift – Særlig om endringen av foreldelsesloven § 15 nr. 3 og forholdet til voldgiftsloven § 23

    av
    • Anne Cathrine Røed
    s. 254 - 276Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBertil Bengtsson: Försäkringsavtalsrätt

    av
    • Trygve Bergsåker
    s. 276 - 279Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBertil Bengtsson og Erland Strömbäck: Skadeståndslagen – en kommentar. 3. utg.

    avs. 280 - 287Lesetid ca. 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKarsten Revsbech: Aktuel dansk forvaltningsret – karakteristiske træk og udviklingstendenser

    av
    • Michael Gøtze
    s. 287 - 296Lesetid ca. 16 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPer M. Ristvedt og Ola Ø. Nisja: Alternativ tvisteløsning

    av
    • Stein Husby
    s. 297 - 305Lesetid ca. 18 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPer Vestergaard Pedersen: Transportret – introduktion til reglerne om transport af gods

    av
    • Vibe Ulfbeck
    s. 306 - 314Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 315 - 322Lesetid ca. 9 minutter
  • Utgave 1

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980