Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 4-5

   • Leder

    lockedMinnet om Viggo Hagstrøm (redaktør av TfR 1997–2012)

    av
    • Erling Hjelmeng
    s. 427 - 427Lesetid ca. 1 minutt
   • lockedReal things’ loss of capacity to be owned when subsumed within a parcel of land

    av
    • Christian von Bar
    s. 429 - 448Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedDen negative og den positive interesse

    av
    • Torsten Iversen
    s. 449 - 474Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedNoen betraktninger om renter på ulovfestet grunnlag i norsk rett

    av
    • Erik Monsen
    s. 475 - 497Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedLæren om aksept av risiko som fritaksgrunn for erstatningsansvar

    avs. 498 - 520Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedLojalitet i engelsk och svensk avtalsrätt

    av
    • Christina Ramberg
    s. 521 - 530Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedObehörig vinst och frågan om vårt behov av rättsliga tvångströjor

    av
    • Jan Kleineman
    s. 531 - 549Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedRevitalisering av generalklausulen? – Litt om opplysningssvikt og avtalelova § 36

    avs. 550 - 566Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedBetydningen af Pengeinstitutankenævnets praksis i forhold til nogle traditionelle obligationsretlige principper

    av
    • Nis Jul Clausen
    • Nina Dietz Legind
    s. 567 - 597Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOffentlige myndigheders erstatningsansvar – Sondringen mellem det privatretlige og det offentligretlige ansvar

    av
    • Vibe Ulfbeck
    s. 598 - 608Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedNågra reflektioner kring culpabedömningen vid informationsansvar för styrelseledamot i aktiemarknadsbolag

    av
    • Rolf Dotevall
    s. 609 - 619Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedHandelsagentens rett til provisjon av avtaler inngått etter at agenturforholdet er opphørt – særlig om rammeavtaler

    av
    • Ellen Eftestøl-Wilhelmsson
    s. 620 - 637Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedHögsta domstolen och den nya köprätten

    av
    • Johnny Herre
    s. 638 - 652Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedFredspriset – några rättsliga anmärkningar

    av
    • Torgny Håstad
    s. 653 - 665Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedNågot om avtalsfrihet, obligationsrätt och grundläggande fri- och rättigheter

    av
    • Svante O. Johansson
    s. 666 - 683Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedDet juridiske tidsskrift

    av
    • Mads Bryde Andersen
    s. 684 - 710Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedViggo Hagstrøm og de åbne samfund

    av
    • Ole Lando
    s. 711 - 718Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 719 - 733Lesetid ca. 19 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980