Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 5

  • Utgave 3-4

   • lockedOm tidsforståelse i erstatningsretten

    av
    • Bjarte Askeland
    s. 303 - 347Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedNasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK - prosessuell rasjonalitet

    av
    • Christian Børge Sørensen
    s. 348 - 383Lesetid ca. 40 minutter
   • locked«Utover rimelig tvil»? - En kvantitativ studie av sikkerhet i bevisvurdering i straffesaker hos norske fagdommere og lekdommere

    av
    • Svein Magnussen
    • Dag Erik Eilertsen
    • Karl Halvor Teigen
    • Ulf Stridbeck
    • Ellen M. Wessel
    s. 384 - 396Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedEn retsøkonomisk analyse af købers ret til at hæve ved mangel

    av
    • Henrik Lando
    s. 397 - 427Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOm han eller hun eller den

    av
    • Ole Lando
    s. 428 - 441Lesetid ca. 18 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGiuditta Cordero-Moss: Internasjonal privatrett på formuerettens område

    av
    • Peter Arnt Nielsen
    s. 442 - 445Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLars Anders Heimdal:  Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer – studier i internasjonal privatrett

    av
    • Peter Arnt Nielsen
    s. 446 - 448Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedErling J. Hjelmeng og Lars Sørgard: Konkurransepolitikk - Rettslig og økonomisk analyse

    av
    • Peder Østbye
    s. 449 - 454Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEirik Holmøyvik: Maktfordeling og 1814

    av
    • Lars Björne
    s. 454 - 462Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohanna Schiratzki: Föräldraansvar i välfärdsrätten. Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd

    avs. 463 - 470Lesetid ca. 12 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980