Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 5

  • Utgave 3-4

   • lockedOm tidsforståelse i erstatningsretten

    av
    • Bjarte Askeland
    s. 303 - 347Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedNasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK - prosessuell rasjonalitet

    av
    • Christian Børge Sørensen
    s. 348 - 383Lesetid ca. 40 minutter
   • locked«Utover rimelig tvil»? - En kvantitativ studie av sikkerhet i bevisvurdering i straffesaker hos norske fagdommere og lekdommere

    av
    • Svein Magnussen
    • Dag Erik Eilertsen
    • Karl Halvor Teigen
    • Ulf Stridbeck
    • Ellen M. Wessel
    s. 384 - 396Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedEn retsøkonomisk analyse af købers ret til at hæve ved mangel

    av
    • Henrik Lando
    s. 397 - 427Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOm han eller hun eller den

    av
    • Ole Lando
    s. 428 - 441Lesetid ca. 18 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGiuditta Cordero-Moss: Internasjonal privatrett på formuerettens område

    av
    • Peter Arnt Nielsen
    s. 442 - 445Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLars Anders Heimdal:  Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer – studier i internasjonal privatrett

    av
    • Peter Arnt Nielsen
    s. 446 - 448Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedErling J. Hjelmeng og Lars Sørgard: Konkurransepolitikk - Rettslig og økonomisk analyse

    av
    • Peder Østbye
    s. 449 - 454Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEirik Holmøyvik: Maktfordeling og 1814

    av
    • Lars Björne
    s. 454 - 462Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohanna Schiratzki: Föräldraansvar i välfärdsrätten. Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd

    avs. 463 - 470Lesetid ca. 12 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980