Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

  • Utgave 5

   • lockedMyndighetsföreskrifter - Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet

    av
    • Henrik Wenander
    s. 489 - 517Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedImmaterialrettigheter som objekts- eller subjektsrelaterte rettigheter? – perspektiver på objektsdiskusjoner i skandinavisk rettslitteratur

    avs. 518 - 538Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedFortellinger og plausiblitet - Sluttsvar til Eivind Kolflaath

    av
    • Frode Helmich Pedersen
    s. 539 - 548Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJacob Bundgaard, Dennis Ramsdahl Jensen og Niels Winter-Sørensen (red.): Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten. Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Dansk Skattevidenskabelig Forening.

    avs. 549 - 556Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedStåle Eskeland: Strafferett, 4. utgave

    av
    • Anett Beatrix Osnes Fause
    s. 557 - 561Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedClaes Lernested: Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi

    av
    • Jørn Jacobsen
    s. 562 - 565Lesetid ca. 8 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002