Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
 • 2023

  • Utgave 4

   • lockedPolitiloven – moden for revisjon?

    avs. 285 - 287Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedHar politiloven gått ut på dato?

    avs. 288 - 307Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedPolitilovgivningen under lupen

    av
    • John Reidar Nilsen
    s. 308 - 330Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedOppgavefordeling mellom politi og forsvar – konstitusjonelle tillegg og praktiske konsekvenser

    av
    • Knut Einar Skodvin
    s. 331 - 354Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedI politi- og påtalerettens grenseland

    av
    • Ingvild Greve
    • Gert Johan Kjelby
    s. 355 - 373Lesetid ca. 22 minutter
 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001