Aksje­loven og allmenn­aksje­loven

Aksje­loven og allmenn­aksje­loven

Kommentar­utgave

3. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området.

Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2004. Blant annet er det gitt regler om unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper, aksjonærrettighetsdirektivet er gjennomført i norsk rett, og det er gitt regler om fusjon og fisjon over landegrensene. Fremstillingen er ajourført pr. februar 2012.

Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng der betydningen av tilgrensede rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett, er tatt i betraktning.

Papirutgaver av kommentaren