Tone Ofstad

Tone Ofstad

Avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling, Enheten for privatrett.
Cand.jur. 1988, Universitetet i Oslo.

Ofstad er avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling. Hun begynte i lovavdelingen i 1988, ble lovrådgiver med ansvar for blant annet selskapsrett i 1990 og har fra 2000 vært avdelingsdirektør og leder for Enheten for privatrett. I 1994-1995 var hun dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett. Hun var medlem av Konkurranselovutvalget i 1990-1991, sekretær for Aksjelovgruppen i 1989-1992 og medlem av Aksjelovutvalget i 1996-1996.

Bøker av Tone Ofstad

  • Aarbakke, Asle, Magnus Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre, Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lovkommentar, 4.utg, Universitetsforlaget 2017.
  • Aarbakke, Asle, Magnus Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre, Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave, 3.utg, Universitetsforlaget 2012.
  • Aarbakke, Asle, Magnus Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre, Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave, 2.utg, Universitetsforlaget 2004.
  • Aarbakke, Asle, Magnus Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre, Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 1999.

Fagbøker

Artikler