Gudmund Knudsen

Gudmund Knudsen

Rådgiver i Advokatfirmaet BAHR.
Cand.jur. 1973.

Knudsen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1973. Han var ansatt i Justisdepartementets lovavdeling i perioden 1974–1990 med ansvar for bl.a. selskapsretten. I perioden 1976 til 1978 var han dommerfullmektig. Siden 1990 har han vært advokat og deltaker i Advokatfirmaet BAHR, fra 2016 som rådgiver i firmaet. I 2008 fikk han møterett for Høyesterett. Knudsen har deltatt i flere offentlige utredninger om selskapsrettslige spørsmål, blant annet NOU 1992: 29 Lov om aksjeselskaper, NOU 1996: 3 Ny aksjelovgivning, og han skrev utredningen «Forenkling og modernisering av aksjeloven» som ble avgitt til Justisdepartementet i 2011. Knudsen var leder av utvalget som la frem NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov.

Knudsen har skrevet en rekke artikler og bøker innen selskaps- og stiftelsesretten. Han har blant annet sammen med Geir Woxholth utgitt Stiftelsesloven med kommentarer (2004) og er medforfatter av 4. utgave av Aksjeloven og allmennaksjeloven (i 2017).

Bøker skrevet av Gudmund Knudsen

Fagbøker

Artikler