Gudmund Knudsen

Rådgiver i Advokatfirmaet BAHR AS.
Cand.jur. 1973.

Knudsen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1973. Han var ansatt i Justisdepartementets lovavdeling i perioden 1974–1990 med ansvar for bl.a. selskapsretten. I perioden 1976 til 1978 var han dommerfullmektig. Siden 1990 har han vært advokat og deltaker i Advokatfirmaet BAHR, fra 2016 som rådgiver i firmaet. I 2008 fikk han møterett for Høyesterett. Knudsen har deltatt i flere offentlige utredninger om selskapsrettslige spørsmål, blant annet NOU 1992: 29 Lov om aksjeselskaper, NOU 1996: 3 Ny aksjelovgivning, og han skrev utredningen «Forenkling og modernisering av aksjeloven» som ble avgitt til Justisdepartementet i 2011. Knudsen var leder av utvalget som la frem NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov.

Knudsen har skrevet en rekke artikler og bøker innen selskaps- og stiftelsesretten. Han har blant annet sammen med Geir Woxholth utgitt Stiftelsesloven med kommentarer (2004) og er medforfatter av 4. utgave av Aksjeloven og allmennaksjeloven (i 2017).

Bøker skrevet av Gudmund Knudsen

  • Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre: l., Aksjeloven og allmennaksjeloven, 4. utg. Universitetsforlaget 2017.
  • Knudsen, Gudmund og Geir Woxholth, Stiftelsesloven medkommentarer, Gyldendal 2004.

Fagbøker

Artikler