EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.

Denne tredje utgaven av EØS-rett er oppdatert med viktige regelendringer som har kommet til siden forrige utgave.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2011
 • ISBN:
  9788215017730
 • Sider:
  664
 • Utgave:
  3. utgave