Olav Kolstad

Olav Kolstad

Partner i Advokatfirmaet Schjødt.
Dr. juris 1999.

Kolstad ble cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 1992. Fra 1998 til 2001 var han ansatt hos Norsk Hydros juridiske kontor. I 1999 tok han en doktorgrad i konkurranserett ved Universitetet i Oslo, og var professor ved Universitetet i Oslo frem til 2011. I perioden 2009 til 2012 var han partner i Advokatfirmaet Kvale.

I 2012 ble Kolstad partner i Advokatfirmaet Schjødt. Der er han faglig leder for EU og konkurranserett. Kolstad arbeider innenfor sine spesialfelter konkurranserett, EU/EØS-rett og olje og gass.

Sammen med Anders Ryssdal, Hans Petter Graver og Erling Hjelmeng er Kolstad forfatter av Norsk konkurranserett, bind I og II.

Bøker av Olav Kolstad

  • Kolstad, Olav og Jan Magne Juuhl-Langseth, Competition Law, Fagbokforlaget 2014.
  • Sejersted, Fredrik mfl., EØS-rett, 3. utg., Universitetsforlaget 2011.
  • Kolstad, Olav mfl., Norsk konkurranserett bind I. Atferdsregler og strukturkontroll, Universitetsforlaget 2007.
  • Kolstad, Olav, Misbruk av dominerende stilling. Studier i konkurranserett, Universitetsforlaget 2007.
  • Kolstad, Olav mfl., Norsk konkurranserett bind II. Prosess og sanksjoner, Universitetsforlaget 2006.
  • Kolstad, Olav, Fra konkurransepolitikk til konkurranserett, Cappelen Akademisk Forlag 1998.

Kilder

Fagbøker

Artikler