Sten Foyn

Sten Foyn

Partner i Advokatfirmaet Haavind.
Cand.jur. 1990.

Foyn er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett.

Foyn ble cand.jur. i 1990 ved Universitetet i Oslo. Etter utdanningen fikk han jobb som assistent ved Generaladvokatembetet. Fra 1992 til 1994 var Foyn tilbake på Universitetet i Oslo som universitetsstipendiat ved Senter for EF-rett. Siden fulgte to år som dommerfullmektig i Drammen byrett. I perioden 1997 til 2001 var Foyn rådgiver og kontorsjef hos Sivilombudsmannen, før han ble utnevnt til konstituert dommer i Oslo tingrett for ett år. Foyn ble ansatt i Advokatfirmaet Haavind i 2002. I 2008 ble han partner i firmaet og leder deres faggruppe for arbeidsrett.

Han er styremedlem i Norsk Arbeidsrettslig Forening og tidligere medlem av Arbeidsdepartementets referansegruppe for vurdering av varslingsreglene.

Sammen med Finn Arnesen, Olav Kolstad, Ole-Andreas Rognstad og Fredrik Sejersted er Foyn medforfatter av 3. utgave av EØS-rett (2011).

Bøker av Sten Foyn

Les mer her

Foyn, Sten og Mikal Brøndmo, «Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører», Lov og Rett, 2013 s. 152–174.

Fagbøker

Artikler