Om­stilling og ned­bemanning

Om­stilling og ned­bemanning

3. utgave

«Omstilling og nedbemanning» behandler de arbeidsrettslige regler som må iakttas ved omstillingsprosesser.

Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske spørsmål som kan oppstå ved omstilling og nedbemanning. Sentrale temaer er styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft på annen måte enn ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, permittering, fremgangsmåten ved og vilkårene for nedbemanning, pensjon, trygd og sluttpakker og skatt.