Eli Aasheim

Eli Aasheim

Partner i Advokatfirmaet Wiersholm.
Cand.jur. 1984.

Aasheim arbeider med alle sider av arbeidsretten, inkludert pensjon. Hun har betydelig erfaring med å forhandle og løse individuelle tvister i arbeidslivet.

Hun ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1984. Etter at hun var ferdig utdannet, jobbet hun fire år som saksbehandler i Polar- og sivilavdelingen hos Justisdepartementet. I 1988 til 1989 var hun dommerfullmektig i Drammen tingrett, før hun vendte tilbake til Justisdepartementet som byråsjef og deretter underdirektør i Sivilavdelingen i perioden 1990 til 1993. Hun ble ansatt som advokat i Wiersholm i 1993, og har vært partner i firmaet siden 2000.

Aasheim er medlem av Redaksjonsrådet til Tidsskriftet Arbeidsrett (Universitetsforlaget).

Aasheim blir ofte benyttet som foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer, og hun er medforfatter av boken Omstilling og nedbemanning, som kom i 3. utgave i 2016.

Bøker av Eli Aasheim

Fagbøker

Artikler