Sentrale emner i barne­retten

Sentrale emner i barne­retten

2. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

Sentrale emner i barneretten er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I denne andre utgaven er grunnlovsbestemmelsen om barns menneskerettigheter innarbeidet og boka er à jour per mars 2015.

I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet. Del to omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, om foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett. Del tre omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet, og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

«Sentrale emner i barneretten gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.»

— Geir Kjell Andersland om 1.utgaveTidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2014-3.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2015
 • Sider:
  312
 • Utgave:
  2. utgave

Andre utgaver av denne boken