Lena R.L. Bendiksen

Lena R.L. Bendiksen

Professor og dekan ved Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.
Dr. juris 2007.

Bendiksen er professor ved UiT Norges arktiske universitet. Her underviser hun i barne- og familierett, barnevern, velferdsrett, kjøpsrett, erstatningsrett og rettskildelære

Under studietiden jobbet Bendiksen som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø (1995–1996). Hun ble cand.jur. ved samme universitet i 1997, samme året som hun fikk jobb som amanuensis ved UiT. I 2001 ble hun stipendiat. Dette ble startskuddet for hennes doktorgrad. Bendiksen ble dr. juris i 2007, og samme år ble hun førsteamanuensis, fortsatt ved UiT.

I perioden 2009–2013 var Bendiksen prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultet, før hun ble professor i 2013. Bendiksen vant Utdanningsprisen 2017 i regi av Universitetet i Tromsø. Her ble hennes utvikling av nyskapende undervisning trukket frem. Fra 1. januar 2018 er Bendiksen dekan ved Det juridiske fakultet i Tromsø.

Bendiksen er leder av Fyrtårnsprosjektet "Kompetanse og læringsutbytte" (2015–2017), prosjektet "Strafferetten i ny drakt" (2016–2018) og er tidligere medlem av Adopsjonsutvalget i regi av Barne- og likestillingsdepartementet (2008–2009). Bendiksen er også styremedlem i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet (2013–2017).

Sammen med Trude Haugli er Bendiksen forfatter av boken Sentrale emner i barneretten (2. utgave, 2015).

Bøker av Lena Lauritsen Bendiksen

  • Haugli, Trude og Lena Lauritsen Bendiksen, Sentrale emner i barneretten, 2. utg. Universitetsforlaget 2015.
  • Bendiksen, Lena Lauritsen, Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer - foreldreansvar og adopsjon, Fagbokforlaget 2008.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler