Lena R.L. Bendiksen

Professor og dekan ved Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.
Dr. juris 2007.

Bendiksen er professor ved UiT Norges arktiske universitet. Her underviser hun i barne- og familierett, barnevern, velferdsrett, kjøpsrett, erstatningsrett og rettskildelære

Under studietiden jobbet Bendiksen som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø (1995–1996). Hun ble cand.jur. ved samme universitet i 1997, samme året som hun fikk jobb som amanuensis ved UiT. I 2001 ble hun stipendiat. Dette ble startskuddet for hennes doktorgrad. Bendiksen ble dr. juris i 2007, og samme år ble hun førsteamanuensis, fortsatt ved UiT.

I perioden 2009–2013 var Bendiksen prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultet, før hun ble professor i 2013. Bendiksen vant Utdanningsprisen 2017 i regi av Universitetet i Tromsø. Her ble hennes utvikling av nyskapende undervisning trukket frem. Fra 1. januar 2018 er Bendiksen dekan ved Det juridiske fakultet i Tromsø.

Bendiksen er leder av Fyrtårnsprosjektet "Kompetanse og læringsutbytte" (2015–2017), prosjektet "Strafferetten i ny drakt" (2016–2018) og er tidligere medlem av Adopsjonsutvalget i regi av Barne- og likestillingsdepartementet (2008–2009). Bendiksen er også styremedlem i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet (2013–2017).

Sammen med Trude Haugli er Bendiksen forfatter av boken Sentrale emner i barneretten (2. utgave, 2015).

Bøker av Lena Lauritsen Bendiksen

  • Haugli, Trude og Lena Lauritsen Bendiksen, Sentrale emner i barneretten, 2. utg. Universitetsforlaget 2015.
  • Bendiksen, Lena Lauritsen, Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer - foreldreansvar og adopsjon, Fagbokforlaget 2008.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler