Audvar Os

Audvar Os

Tidligere kommuneadvokat i Oslo (1967–1982) og sivilombudsmann (1982–1990).
Cand.jur. 1946.

Os var byråsjef i Justisdepartementet fra 1956 til 1961. Fra 1967 til 1982 var han kommuneadvokat i Oslo, før han ble valgt til sivilombudsmann i perioden 1982 til 1990. Han praktiserte også som advokat og ble høyesterettsadvokat i 1963. I 1986 ble Os utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. Os var oppnevnt medlem av Rådet for rettsinformasjon (1980), Domstolutvalget (1980) og Rådet for rettsinformasjon (1981–1982). I 1981 til 1982 var han oppnevnt av Kommunal- og arbeidsdepartementet til å lede Byggesaksutvalget.

Bøker av Audvar Os

Les mer her

Kilder

  • Store norske leksikon, «Audvar Os», Store norske leksikon, 30. august 2014 (lest 7. februar 2018).
  • Forvaltningsdatabasen, «Audvar Os», Forvaltningsdatabasen (lest 7. februar 2018).

Fagbøker

Artikler