Per Sandvik

Per Sandvik

Advokat og tidligere Partner i Kluge Advokatfirma (1992–2017).
Cand.jur. 1956.

Sandvik ble cand.jur. i 1956 ved Universitetet i Oslo. Etter studiet jobbet Sandvik først som dommerfullmektig i Ryfylke herredsrett (1966–1967), og så fulgte nesten fire år som advokatfullmektig hos advokat Ole Borge. Fra 1971 til 1982 var Sandvik advokat hos kommuneadvokaten i Oslo, før han ble kommuneadvokat i Oslo i perioden 1982 til 1992. Sandvik ble høyesterettsadvokat i 1973. Han har ført et meget stort antall rettssaker, herunder 52 for Høyesterett. Sandvik har også vært voldsgiftdommer ved flere anledninger og bidratt til granskning og utredninger for Finansdepartementet i lovsaker (Ot.prp. nr. 11 for 1994–95 og NOU 3: 2003). Sandvik ble partner i Kluge Advokatfirma i 1992, hvor han arbeidet særlig med fast eiendom og skatt før han pensjonerte seg i 2017.

Gjennom karrieren har Sandvik tatt på seg flere verv, inkludert styreleder for Oslo Forsikring, Kontorbedriften i Oslo, Nedre Romerike Vannverk, Sentralrenseanlegget RA-2 og som styremedlem i Sporveisannonsene. Han var også vært leder for ligningsnemnda for sentralskattekontoret for storbedrifter (1994–2007) og Drammen kommunes etiske råd.

Sandvik har bidratt i flere bøker om ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og stiftelser.

Bøker av Per Sandvik

Fagbøker

Artikler