Plan- og bygnings­rett, del I

Plan- og bygnings­rett, del I

Plan­legging og ekspropriasjon

2. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Plan- og bygningsrett gir en grundig og praktisk gjennomgang av reglene i den nye plan- og bygningsloven. Den tar for seg både materielle regler og saksbehandlingsregler.

Boken behandler reglene om planer og planbestemmelser, deling, bruksendring, riving, kravene til byggetomta og refusjon. I tillegg er bestemmelsene om vann- og avløpsavgifter behandlet. Forfatterne gir en grundig fremstilling av byggesaksbehandlingen og bestemmelsene om konsekvensutredning. Her behandles de ulike byggesakssystemene, og byggesaksbehandlingen i kommunen og i klageinstansen. Det er gjort utførlig rede for hvilke tiltak som følger hvilke system. Sentralt er også bestemmelsene om ansvar, kontroll og tilsyn. Boken inneholder dessuten kapitler om bygningsmyndighetenes erstatningsansvar, utbyggingsavtaler og håndhevelsen av ulovlige forhold.

Første utgave av boken kom i 2000. Den nye utgaven behandler og kommenterer den nye plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Andre utgaver av denne boken