Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

  • Utgave 3-5

  • Utgave 1-2

   • lockedTil Magnus Aarbakkes saga

    av
    • Carsten Smith
    s. 5 - 13Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedOm rättsvetenskapen som rättskälla

    av
    • Bertil Bengtsson
    s. 14 - 32Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedArgumentasjonsmøsteret i høgsterettspraksis frå dei seinare åra

    avs. 62 - 75Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedProfessor Aarbakke om begreppet näringsverksamhet

    av
    • Leif Mutén
    s. 93 - 108Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedDomstolenes kompetanse til å prøve ligningsvedtak som bygger på skjønn

    avs. 109 - 137Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSpaltning af aktieselskaber

    av
    • Erik Werlauff
    s. 138 - 166Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOm ändring av de bestämmelser som reglerar stiftelsers verksamhet – enligt svensk rätt

    av
    • Carl Hemström
    s. 187 - 213Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedProspektansvaret – behov for nytenkning?

    av
    • Kristin Normann Aarum
    s. 239 - 291Lesetid ca. 1 time
   • lockedGulatingsloven og de andre gamle nordiske landskabslove

    av
    • Ditlev Tamm
    s. 292 - 309Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 436 - 456Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedFaktum og jus, rettskjeldelæra og bevisreglane

    avLesetid under 1 minutt
   • lockedFemte forsøk – mot ny norsk samvirkelov

    avLesetid under 1 minutt
   • lockedLosen har gått fra borde

   • lockedRettsvitenskapens rettshistorie – norsk rettsvitenskap og middelalderrettshistorien, 1850–1910

    av
    • Dag Michalsen
    Lesetid under 1 minutt
   • lockedTolkningen av stiftelseförordnanden i testamenten – en problemöversikt

    av
    • Anders Agell
    Lesetid under 1 minutt
   • locked«Dobbeltstraff»

    av
    • Jørgen Aall
    Lesetid under 1 minutt
 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980