Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør:
Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

  • Utgave 3-5

  • Utgave 1-2

   • lockedTil Magnus Aarbakkes saga

    av
    • Carsten Smith
    s. 5 - 13Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedOm rättsvetenskapen som rättskälla

    av
    • Bertil Bengtsson
    s. 14 - 32Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedArgumentasjonsmøsteret i høgsterettspraksis frå dei seinare åra

    avs. 62 - 75Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedProfessor Aarbakke om begreppet näringsverksamhet

    av
    • Leif Mutén
    s. 93 - 108Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedDomstolenes kompetanse til å prøve ligningsvedtak som bygger på skjønn

    avs. 109 - 137Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSpaltning af aktieselskaber

    av
    • Erik Werlauff
    s. 138 - 166Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOm ändring av de bestämmelser som reglerar stiftelsers verksamhet – enligt svensk rätt

    av
    • Carl Hemström
    s. 187 - 213Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedProspektansvaret – behov for nytenkning?

    av
    • Kristin Normann Aarum
    s. 239 - 291Lesetid ca. 1 time
   • lockedGulatingsloven og de andre gamle nordiske landskabslove

    av
    • Ditlev Tamm
    s. 292 - 309Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 436 - 456Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedFaktum og jus, rettskjeldelæra og bevisreglane

    avLesetid under 1 minutt
   • lockedFemte forsøk – mot ny norsk samvirkelov

    avLesetid under 1 minutt
   • lockedLosen har gått fra borde

   • lockedRettsvitenskapens rettshistorie – norsk rettsvitenskap og middelalderrettshistorien, 1850–1910

    av
    • Dag Michalsen
    Lesetid under 1 minutt
   • lockedTolkningen av stiftelseförordnanden i testamenten – en problemöversikt

    av
    • Anders Agell
    Lesetid under 1 minutt
   • locked«Dobbeltstraff»

    av
    • Jørgen Aall
    Lesetid under 1 minutt