Simen Hammersvik

Simen Hammersvik

Advokat hos Regjeringsadvokaten.

Hammersvik tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2014. Under studiet jobbet han som vitenskapelig assistent ved Senter for europarett. Her skrev han en avhandling om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige anskaffelser.

Han var advokat i Schjødt fra 2014 til 2018 og jobbet med et bredt spekter av forretningsjuridiske saksområder, blant annet offentlige anskaffelser, statsstøtte og særregler som gjør seg gjeldende for offentlige kontraktsparter. EØS-rett og særlig hvordan EØS-retten påvirker norsk kontraktsrett, er et viktig interesseområde for Hammersvik. Siden 2018 har Hammersvik vært advokat hos Regjeringsadvokaten.

Bøker av Simen Hammersvik

Hammersvik Simen og Magnus Schei, EØS-rett, kort forklart, Universitetsforlaget 2021.

Les mer her

Anders Aasland Kittelsen og Simen Hammersvik, «Horisontalt ansvar i konkurranser som følger regelverket for offentlige anskaffelser», Lov og rett, 2017 s. 215–229.

Fagbøker

Artikler