Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

Ansvarlig redaktør: Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Fra 2020: Henriette N. Tøssebro.

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedAlle former for vold mot barn er forbudt – og straffbart?

    avs. 155 - 177Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedMor – offer eller medverkar? Straffansvar for forelder som ikkje grip inn mot vald mot barnet

    av
    • Anette Stegegjerdet Norberg
    s. 178 - 189Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedMishandling

    av
    • Bente Mostad Tjugum
    s. 190 - 198Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedStereotype oppfatninger om voldtekt og voldtektsofre – en fare for kvinners rettsvern?

    av
    • Anne Jorun Bolken Ballangrud
    s. 199 - 210Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedVoldsoffererstatning – Gatejuristens erfaringer

    av
    • Anne Kobbe
    s. 211 - 216Lesetid ca. 8 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004