Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

   • Leder

    lockedBegrunnelse for avsiling av en sivil ankesak

    avs. 449 - 450Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedViktige endringer i odelslov, konsesjonslov og jordlov

    avs. 451 - 477Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSkjær i sjøen for Norges strafferettslige samarbeid med EU

    av
    • Annika Suominen
    • Bjarne Kvam
    s. 478 - 492Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedTvangsinndrivelse av uimotsagte pengekrav på bakgrunn av elektroniske skriftstykker

    av
    • Benjamin Nordhaug
    s. 493 - 499Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedEvaluering av EØS-avtalen

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    s. 500 - 505Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBokanmeldelser

    av
    • Filip Truyen
    • Eivind Kolflaath
    s. 506 - 511Lesetid ca. 9 minutter
  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962