Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedRettssikkerhet og terrorisme på Facebook

    avs. 193 - 194Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedFlaggets lov og sjømannens arbeidskontrakt

    avs. 195 - 204Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedKompetanse uten kontroll? Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (II)

    av
    • Ingrid Hertzberg
    • Tarjei Bekkedal
    s. 205 - 226Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedNye tiltak mot sabotering av samværsordninger – endring og mekling under tvangsfullbyrdelsen

    av
    • Rune Klausen
    • Henning Kristiansen
    s. 227 - 249Lesetid ca. 30 minutter
   • Debatt

    lockedOm legaldefinering av «dødsdisposisjon»

    av
    • Thomas Eeg
    • Camilla Haukeland Olsen
    s. 250 - 257Lesetid ca. 12 minutter
   • Debatt

    lockedSamiske rettigheter i fare

    av
    • Frode Elgesem
    s. 258 - 259Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962