Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedNy klagenemndsordning

    av
    • Hugo P Matre
    s. 83 - 84Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedSubsidiering ved leasing av personbiler

    av
    • Harald S. Olsen
    s. 85 - 89Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedInternasjonal selskapsbeskatning under debatt

    avs. 90 - 103Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedEn bedre klageordning

    avs. 104 - 118Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedOECDs retningslinjer som rettskilde utenfor skatteavtalesituasjoner: duplikk

    av
    • Andreas Bullen
    • Fredrik Anfinsen
    s. 119 - 140Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedTax treaty exemption from Norwegian CFC rules

    av
    • Blazej Kuzniacki
    s. 141 - 172Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedNoen tanker rundt skatt og infrastrukturbidrag

    av
    • Petter Dragvold
    s. 173 - 176Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBenn Folkvord: Utbytte – Lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene, 2013

    avs. 177 - 185Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBanoun/Gjems-Onstad/Skaar (red.): Høyt skattet, Festskrift til Frederik Zimmer

    s. 186 - 186Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedBenn Folkvord: Utbytte, Lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene,

    av
    • Hugo P Matre
    s. 186 - 186Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedFrederik Zimmer: Lærebok i skatterett,

    s. 186 - 186Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedArthur J. Brudvik: Skatterett for næringsdrivende, 37. utg.

    s. 187 - 187Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedDen norske Revisorforening: Merverdiavgift i regnskapet, 33. utg.

    s. 187 - 187Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedDen norske Revisorforening: Revisors håndbok 2014, 35. utg.

    s. 187 - 187Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedKåre Lilleholt (red): Knophs oversikt over norsk rett, 14. utg

    s. 187 - 187Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedJens Edvin A. Skoghøy: Tvisteløsning, 2. utg.

    s. 188 - 188Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 1

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001