Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedFritaksmetode for alle

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 289 - 290Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedEn sammenligning av gjennomskjæringsregelen og «principal purposes test»

    av
    • Eivind Furuseth
    s. 291 - 319Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedMottakerbegrepet for fjernleverbare tjenester - del 2

    av
    • Geir Tollak Bjørndal Norli
    s. 320 - 343Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedUtflyttingsskatt til besvær?

    av
    • Daniel M. H. Herde
    s. 344 - 355Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedStraffbar opplysningssvikt ved ligningen - en kommentar til statsadvokat Morten Eriksen

    avs. 356 - 358Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedOmgåelseslovforslaget - kritikk og motkritikk

    avs. 359 - 378Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedOmgåelseslovforslaget - kommentarer til Zimmers motkritikk

    av
    • Anders Mikelsen
    s. 379 - 380Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGregar Berg-Rolness: Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

    avs. 381 - 385Lesetid ca. 8 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001