Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør:
Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

  • Utgave 5

   • lockedRettsbeskyttelse av personlig særpreg

    avs. 602 - 647Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedInformasjonsutveksling mellom konkurrenter og kartellforbudet i EØS-avtalen

    av
    • Erling Hjelmeng
    s. 648 - 672Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedSondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter

    av
    • Morten Kinander
    s. 673 - 685Lesetid ca. 16 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, 2. udg

    av
    • Rolf Dotevall
    s. 686 - 688Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJan Darpö: Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie omansvar och skyldigheter kring förorenande områden

    av
    • Endre Stavang
    s. 688 - 693Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedFrancis Sejersted: Demokrati og rettsstat

    av
    • Dag Michalsen
    s. 694 - 698Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHelge Syrstad: Sentralbankens uavhengighet: en analyse av rettsforholdet mellom sentralbanken og de politiske myndigheter

    av
    • Lena Marcusson
    s. 698 - 712Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 713 - 723Lesetid ca. 12 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2002