Arve Due Lund

Arve Due Lund

Partner i Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co
Cand.jur. 1981.

Arve Due Lund er arbeidsrettsadvokat, og har særlig kompetanse om kollektiv og individuell arbeidsrett.

I 1981 ble Due Lund cand.jur. ved Universitetet i Oslo. Før den tid hadde han prøvd seg i arbeidslivet både som tunnelarbeider, ungdomsskolelærer og buss- og trailersjåfør. I 1981 fikk han stilling som konsulent i juridiske avdeling til Distriktenes utviklingsfond, og fra 1983 var han avdelingsleder i Norges Arbeidsgiverforening. Han var rektor ved Handelshøyskolen BIs avdeling i Telemark i perioden 1985 til 1986. I 1986 hadde han også stilling som amanuensis og startet som privatpraktiserende advokat. Han ble partner i SBDL ved firmaets etablering i 1988.

Due Lund har sammen med grunnleggerne av SBDL bidratt til en lang liste av bøker om arbeidsrett. Han er medforfatter av Arbeidslivets spilleregler (4. utg. 2016), som gir en vidtfavnende fremstilling av problemstillinger innen arbeidsretten, og av boken Arbeidsrett (2017), som nå er ute i sin 10. utgave.

Bøker av Arve Due Lund

  • Storeng, Nils H. mfl., Arbeidslivets spilleregler, 5. utg., Universitetsforlaget 2020.
  • Beck, Tom H., Arve D. Lund og Nils H. Storeng, Arbeidsrett, 10. utg., Cappelen Damm Akademisk 2017.
  • Storeng, Nils H. mfl., Arbeidslivets spilleregler, 4. utg., Universitetsforlaget 2016.
  • Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve D. Lund, Arbeidslivets spilleregler: 1 : Bærebjelker og grunnprinsipper i arbeidsretten, Universitetsforlaget 2003.
  • Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve D. Lund, Arbeidslivets spilleregler: 2 : Endringer i arbeidsforholdet : stillingsvernsreglene, Universitetsforlaget 2003.
  • Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve D. Lund, Arbeidslivets spilleregler: 3 : Samspillet mellom partene i arbeidsforholdet, Universitetsforlaget 2003.
  • Beck, Tom H., Arve D. Lund og Nils H. Storeng, Arbeidsrett og omstilling: juridiske basiskunnskaper til bruk før og under endringsprosesser: B. 1, Advokatfirma Storeng, Bech og Due Lund 1999.
  • Beck, Tom H., Arve D. Lund og Nils H. Storeng, Praktisk arbeidsrett, 2. utg., Tano Aschehoug 1996.
  • Beck, Tom H., Arve D. Lund og Nils H. Storeng, Praktisk arbeidsrett: med nye endringer i arbeidsmiljøloven, Fortuna 1995.

Fagbøker