Thomas B. Svendsen

Thomas B. Svendsen

Partner i Storeng Beck & Due Lund.
Cand.jur. 2003.

Svendsen har spesialisert seg i arbeidsrett, statsansatterett, personvern og trygderett.

Svendsen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2003. I studietiden jobbet han i Juss-Buss fra 1999 til 2002, de siste to årene som daglig leder. Da han var ferdig utdannet, fikk han jobb i Rikstrygdeverket i rehabiliteringsavdelingen til Helsetjenesteseksjonen. I 2006 gikk han over i Arbeids- og velferdsdirektoratet som seniorrådgiver i Avdeling for pensjon og ytelser. Året etter, i 2007, begynte Svendsen sin nå lange karriere i Storeng Beck & Due Lund, først som advokatfullmektig. Han fikk advokatbevilgningen i 2009 og har vært partner siden 2013. I 2015 hadde han sin første prøvesak for Høyesterett. Svendsen har også vært engasjert som underviser på diverse kurs i regi av HR Norge samt vært sensor og veileder ved Universitetet i Oslo. Han er leder for HR Norges fagnettverk for tjenestemannsrett i statlig sektor.

Han har bidratt til flere bokutgivelser, senest 4. utgave av Arbeidslivets spilleregler, som Svendsen skrev sammen med Tom Beck, Arve Due Lund, Nils Storeng og Terje Gerhard Andersen.

Bøker av Thomas Braut Svendsen

Fagbøker